[Tình Nghĩa] Tổng Hợp Hoạt Động

2024-04-14


Nội dung đã bị khóa, nhập password để xem nội dung!!!


Tất cả khung giờ hoạt động & những tính năng, thông tin liên quan của máy chủ Tình Nghĩa đều được tổng hợp đầy đủ tại đây để giúp quý vị dễ dàng theo dõi.

🔥 Nội dung được cập nhật liên tục

THỜI GIAN

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

CHỦ NHẬT

00h00 PLĐ Đặc Biệt PLĐ Đặc Biệt PLĐ Đặc Biệt PLĐ Đặc Biệt PLĐ Đặc Biệt PLĐ Đặc Biệt -
12h00 PLĐ Rương 
Hải Tặc
PLĐ Rương 
Hải Tặc
PLĐ Rương 
Hải Tặc
PLĐ Rương 
Hải Tặc
PLĐ Rương 
Hải Tặc
PLĐ Rương 
Hải Tặc
-
13h00 Tống Kim Tống Kim Tống Kim Tống Kim Tống Kim Tống Kim Tống Kim
14h00 PLĐ Đặc Biệt PLĐ Đặc Biệt PLĐ Đặc Biệt PLĐ Đặc Biệt PLĐ Đặc Biệt PLĐ Đặc Biệt -
16h00 PLĐ Đặc Biệt PLĐ Đặc Biệt PLĐ Đặc Biệt PLĐ Đặc Biệt PLĐ Đặc Biệt PLĐ Đặc Biệt -
19h00 - - - - - Nguyệt Ca Đảo -
19h30 Boss Đại Boss Đại Boss Đại Boss Đại - - -
20h00 Đêm Huy
Hoàng
Đêm Huy
Hoàng
Đêm Huy
Hoàng
Đêm Huy
Hoàng
Đêm Huy
Hoàng
Đêm Huy
Hoàng
-
20h30 Dương Đỉnh
Thiên
Dương Đỉnh
Thiên
Dương Đỉnh
Thiên
Dương Đỉnh
Thiên
- Dương Đỉnh
Thiên
-
21h00 Thiên Tử Tống Kim Tống Kim Tống Kim Tống Kim Tống Kim Tống Kim
22h00 Loạn Chiến Loạn Chiến Loạn Chiến Loạn Chiến Loạn Chiến Bang Hội
Tinh Anh
Loạn Chiến
22h30 Boss Tiểu Boss Tiểu Boss Tiểu Boss Tiểu Boss Tiểu Boss Tiểu Boss Tiểu
23h00 Tống Kim Tống Kim Tống Kim Tống Kim Tống Kim Tống Kim Tống Kim
Tất cả
khung giờ
Dã Tẩu Dã Tẩu Dã Tẩu Dã Tẩu Dã Tẩu Dã Tẩu Dã Tẩu
Thần Tài BK Thần Tài BK Thần Tài BK Thần Tài BK Thần Tài BK Thần Tài BK Thần Tài BK
Boss Sát Thủ Boss Sát Thủ Boss Sát Thủ Boss Sát Thủ Boss Sát Thủ Boss Sát Thủ Boss Sát Thủ
Vượt Ải Vượt Ải Vượt Ải Vượt Ải Vượt Ải Vượt Ải Vượt Ải

🔥 Tổng hợp tính năng

- Trống Khải Hoàn

- Vượt Ải

- Phong Lăng Độ

- Công Thành Chiến

- Boss Đại Hoàng Kim

- Bang Hội Tinh Anh

- Nguyệt Ca Đảo

- Boss Dương Đỉnh Thiên

- Loạn Chiến Giang Hồ

- Boss Tiểu Hoàng Kim

- Thần Tài Biện Kinh

- Nhiệm Vụ Dã Tẩu

- Khiêu Chiến Boss Sát Thủ

- Boss Vô Danh Tướng Quân

- Bản đồ Đấu Trường Mông Cổ

- Chiến Trường Tống Kim

- Đêm Huy Hoàng

- Liên Đấu (ngày 8 đến 28 mỗi tháng, từ thứ 2 đến chủ nhật mỗi ngày 4 trận, riêng thứ 6 và thứ 7 mỗi ngày 8 trận)

🔥 Các tính năng khác

Chi tiết
Hướng Dẫn Nạp KNB Du Long Lệnh - Gói Tiên Cơ
Lộ Trình Máy Chủ Hệ Thống Bản Đồ Mới
Bảo Mật Theo Mã Máy Hệ Thống Lễ Bao
Cẩm Nang Tân Thủ Phúc Lợi Tân Thủ
Trung Gian Giao Dịch Hệ Thống Vòng Sáng
Tổng Hợp Tin Bảo Trì Hệ Thống Bảo Rương

Mọi thắc mắc về JX Phong Hoả mời quý đồng đạo liên hệ trực tiếp tại fanpage để được hỗ trợ & giải đáp nhanh chóng.

BQT JX Phong Hoả thông báo!