[Thông Tin] Bảo Trì - Update Máy Chủ

2024-04-15


Nội dung đã bị khóa, nhập password để xem nội dung!!!


Quý nhân sĩ thân mến !

Các nội dung bảo trì, update máy chủ sẽ được cập nhật đầy đủ tại đây. Quý nhân sĩ có thể theo dõi thường xuyên để theo dõi các nội dung liên quan đến máy chủ mình đang tham gia.

🔥 Máy chủ Tình Nghĩa
Thời gian bảo trì định kỳ máy chủ: 16h00 ngày thứ 2 và thứ 5 hàng tuần.

Thời gian Nội dung chi tiết

15h00 đến

16h00

ngày 15/7

1. Khai mở Trống Khải Hoàn
- Sử dụng Quả Hoàng Kim nhận 1 Mảnh Trống Khải Hoàn
2.Khai mở Vượt Ải
3. Mở ghép Tiên Sơn Lộ (hsd 24h) tại NPC Thợ Rèn Hoàng Kim
- Công dụng x3 kinh nghiệm khi đánh quái và +40 điểm may mắn trong 90 phút
- Sử dụng tối đa 3 bình/ngày
- Công thức ghép: 10 Tiên Thảo Lộ + 10 Thiên Sơn Bảo Lộ + 1 Tống Kim Tích Lũy Đơn Tiểu

16h00 đến

17h00

ngày 27/6

1. Mở giới hạn cấp độ mới
‼️ Các nhân vật có đẳng cấp 110 và đang có nhiều hơn 3 tỷ EXP, hãy đi rút chân đơn tránh trường hợp bị mất kinh nghiệm dư khi mở giới hạn cấp.
2. Tu Luyện Chân Đơn yêu cầu cấp 120
3. Khai mở tính năng Phong Lăng Độ
4. Boss Tiểu Hoàng Kim
- Tắt khung giờ 12h30

16h00 đến

16h30

ngày 4/6

Thần Hoàn Đơn sử dụng yêu cầu đẳng cấp 105 

16h00 đến

17h00 

ngày 28/5

1. Khai mở Bang Hội Tinh Anh
2. Khai mở cửa hàng Liên Đấu
- Xem chi tiết tại NPC Sứ Giả Liên Đấu
3. Khai mở tính năng rút Điểm Kinh Nghiệm (EXP) - Thần Hoàn Đơn
4.Phúc Lợi Phong Hỏa
- Cập nhật điểm nhận thưởng: Tượng Tổng Quản tại Ba Lăng Huyện (200/200)
5. Đua top kinh nghiệm
- Đua top hàng tuần chuyển đổi thành hàng tháng
- Nhân vật đạt cấp 110 báo danh và nhận thưởng tại fanpage
- Cập nhật Chân Đơn TOP 10 công dụng và hsd 30 ngày
6. Loạn chiến tắt ngày thứ 7

16h00 đến

17h00 

ngày 21/5

Liên Đấu

Mở thêm 8 trận ngày thứ 7 và chủ nhật

14h00 đến

17h00 

ngày 17/5

1. Khai mở sự kiện Thần Long Xuất Thế
2. Khai mở sự kiện Long Huyết Thạch
3. Mở bán Tín Vật Môn Phái tại Kì Trân Các
- Ghép Mảnh Tín Vật Môn Phái tại NPC Thợ Rèn Hoàng Kim
4. Nâng cấp thuộc tính Trang Bị Lệnh
- Sử dụng Trang Bị Lệnh nhận 1.000.000 EXP
5. Boss Tiểu Hoàng Kim
- Cập nhật phần thưởng
6. Chiến Trường Tống Kim
- Cập nhật phần thưởng
8. Du Long Lệnh
- Sử dụng Quả Huy Hoàng Cao trước khi trả nhiệm vụ nhận 15.000.000 EXP
- Yêu cầu sử dụng 3 Bảo Rương bất kì để trả nhiệm vụ

16h00 đến

17h00 

ngày 7/5

Khai mở tất cả bản đồ thu phí 9x (yêu cầu Kim Bài Thông Quan)

16h00 đến

17h00 

ngày 3/5

1. Khai mở Boss Dương Đỉnh Thiên
2. Khai mở Nguyệt Ca Đảo
3. Khai mở Liên Đấu: đơn đấu tự do
Yêu cầu cấp 90 được tham gia
Thời gian:
- Từ ngày 8/5 đến ngày 28/5
- Từ 18h00 đến 19h00, thứ 2 đến thứ 7 (mỗi ngày 4 trận, tắt chủ nhật)
4. Tắt Boss Vô Danh Tướng Quân

16h00 đến

17h00 

ngày 30/4

1. Khai mở đua top Tống Kim tuần tại NPC Vô Song Mãnh Tướng (khu vực Tống Kim)
2. Khai mở Phúc Lợi Phong Hỏa
3. Chiến Trường Tống Kim
- Trận 21h x5 điểm tích lũy

16h00 đến

17h00 

ngày 26/4

1. Khai mở đua top kinh nghiệm tuần tại NPC Phong Thần Bảng (hiệu thuốc Ba Lăng Huyện)
2. Khai mở Loạn Chiến Giang Hồ
3. Đêm Huy Hoàng
- Khai mở Hạt Hoàng Kim tại bản đồ Đấu Trường Mông Cổ
- Nâng kinh nghiệm sử dụng Quả Huy Hoàng Cao 7.000.000, giới hạn 3 quả/ngày
4. Cập nhật Hào Hiệp Lễ Bao Giai Đoạn 2

14h00 đến

17h00 

ngày 23/4

1. Khai mở sự kiện Nhất Thống Giang Sơn
2. Khai mở sự kiện Quân Nhân Bảo Hạp
3. Cập nhật phần thưởng Nhiệm Vụ Dã Tẩu
- Hoàn thành 20 nhiệm vụ không hủy nhận thêm Mộc Bảo Rương 
4. Mở đổi điểm tích lũy Tống Kim tại NPC Quân Nhu Quan

16h00 đến

17h00 

ngày 18/4

1. Khai mở Boss Vô Danh Tướng Quân
- Lúc 19h30, xuất hiện cùng lúc 4 Boss
- Xuất hiện tại các bản đồ: Thăng Long, Hoa Lư, Ung Châu, Đấu Trường Mông Cổ
2. Khai mở bản đồ Đấu Trường Mông Cổ
- Đấu Trường Mông Cổ: báo danh ở NPC Ngũ Tử Tư tại khu vực Tống Kim
- Tham gia đấu trường 30 phút nhận 10.000.000 EXP và Tiên Thảo Lộ (khóa)
3. Khai mở Chiến Trường Tống Kim
- Mỗi ngày 3 trận lúc: 13h00, 21h00, 23h00
4. Khai mở Đêm Huy Hoàng
- Tại bản đồ Đấu Trường Mông Cổ
5. Du Long Lệnh mở sử dụng Quả Cao trước khi trả nhiệm vụ nhận thêm 10.000.000 EXP
6. Đóng các bản đồ mở rộng cấp 70
7. Thương Nhân Tây Vực: mở bán Thuỷ Tinh - Tinh Hồng Bảo Thạch
8. Cập nhật bản đồ Hắc Sa Động lưu rương tại Lạc Dương

16h00 đến

17h00 

ngày 15/4

1. Khai mở Boss Tiểu Hoàng Kim                                                                              
2. Khai mở Thần Tài Biện Kinh
3. Mở ghép Mật Tịch tại NPC Thợ Rèn Hoàng Kim 
- 5 Võ Lâm Mật Lục ghép được 1 Võ Lâm Mật Tịch
- 5 Tẩy Tủy Kinh Bí Tịch ghép được 1 Tẩy Tuỷ Kinh
4. Mở nhận thưởng sự kiện Chiến Tướng Xung Phong tại NPC Lễ Quan
- Phần thưởng: 3 Tiên Thảo Lộ Đặc Biệt (khóa)
5. Hệ thống bản đồ:
- Mở bản đồ mới Hắc Sa Động
- Cập nhật Nhạn Thạch Động lưu Thăng Long
6. Tổng hợp tính năng Tình Nghĩa
👉 Bảo trì định kỳ lúc 16h00, thứ 3 và thứ 6 hàng tuần

Mọi thắc mắc về JX Phong Hỏa mời quý đồng đạo liên hệ trực tiếp tại fanpage để được hỗ trợ & giải đáp nhanh chóng.

⚜️ Máy chủ Phá Thiên
Thời gian bảo trì định kỳ máy chủ: 16h00 ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần.

THỜI GIAN NỘI DUNG CHI TIẾT
16h00 
đến
17h00
ngày 19/7
1. Khai mở Phúc Lợi Sơn Hà
2. Nâng cấp thuộc tính Trang Bị Lệnh
15h00 
đến
17h00
ngày 12/7
1. Mở đổi điểm tích lũy Tống Kim tại NPC Quân Nhu Quan
2. Khai mở Boss Dương Đỉnh Thiên
3. Khai mở Nguyệt Ca Đảo
4. Tắt Boss Vô Danh Tướng Quân
15h00 
đến
16h00
ngày 8/7
1. Khai mở đua top Tống Kim tuần tại NPC Vô Song Mãnh Tướng (khu vực Tống Kim)
2. Đêm Huy Hoàng
- Cập nhật toạ độ Quả Huy Hoàng
16h00 
đến
17h00
ngày 5/7
1. Khai mở đua top kinh nghiệm tuần tại NPC Phong Thần Bảng (Ba Lăng Huyện)
2. Khai mở Loạn Chiến Giang Hồ
3. Đêm Huy Hoàng
- Khai mở Hạt Hoàng Kim tại bản đồ Đấu Trường Sinh Tử
- Nâng kinh nghiệm sử dụng Quả Huy Hoàng Cao 7.000.000, giới hạn 3 quả/ngày
4. Khai mở Liên Đấu: đơn đấu tự do
Yêu cầu cấp 90 được tham gia
Thời gian:
- Từ ngày 8/7 đến ngày 28/7
- Mỗi ngày 4 trận lúc 18h00, từ Thứ 2 đến Chủ Nhật. Riêng Thứ 6 và Thứ 7 có thêm 4 trận lúc 22h00
5. Cập nhật Hào Hiệp Lễ Bao Giai Đoạn 2
6. Chiến Trường Tống Kim
- Mốc 25.000 điểm cả 3 trận nhận 1 Trang Bị Lệnh (khóa, hsd 7 ngày)
16h00 
đến
17h00
ngày 2/7
1. Khai mở sự kiện Thần Binh Thượng Cổ
2. Khai mở sự kiện Bắc Đẩu Thần Đan
3. Nâng cấp thuộc tính Trang Bị Lệnh
- Sử dụng Trang Bị Lệnh nhận 1.000.000 EXP
4. Đóng các bản đồ mở rộng cấp 70
- Chỉ còn lại Lâm Du Quan
5. Cập nhật phần thưởng Nhiệm Vụ Dã Tẩu
- Hoàn thành 20 nhiệm vụ không hủy nhận thêm Mộc Bảo Rương
16h00 
đến
17h00
ngày 28/6
1. Khai mở Boss Vô Danh
- Xuất hiện tại bản đồ Đấu Trường và các thành thị
2. Khai mở Đấu Trường Sinh Tử
- Đấu Trường Sinh Tử: báo danh ở NPC Ngũ Tử Tư tại khu vực Tống Kim
- Tham gia đấu trường 30 phút nhận 10.000.000 EXP và Tiên Thảo Lộ (khóa)
3. Khai mở Đêm Huy Hoàng
- Tại bản đồ Đấu Trường Sinh Tử

4. Du Long Lệnh 
- Sử dụng 1 Quả Huy Hoàng Cao trước khi trả nhiệm vụ nhận thêm 10.000.000 EXP

5. Áp dụng âm 10% EXP không thể ra khỏi Ba Lăng 
6. Thương Nhân Tây Vực mở bán: Lục Thủy Tinh, Tinh Hồng Bảo Thạch
16h00
đến
17h00
ngày 25/6
1. Khai mở Boss Tiểu Hoàng Kim
2. Khai mở Thần Tài Biện Kinh
3. Khai mở Chiến Trường Tống Kim
👉Tổng hợp tính năng, hoạt động
14h00
đến
16h30
ngày 23/6
1. Khai mở hệ thống Bang Hội
2. Mở nhận thưởng sự kiện Chiến Tướng Xung Phong tại NPC Lễ Quan
- Phần thưởng: 3 Tiên Thảo Lộ Đặc Biệt (khóa)

Mọi thắc mắc về JX Sơn Hà mời quý đồng đạo liên hệ trực tiếp tại fanpage để được hỗ trợ & giải đáp nhanh chóng.